DINTEK CAT.6 FTP (1107-04004CH)

Giá bán Liên hệ Giá gốc

DINTEK CAT.5e F/UTP 305m (1103-03003CH) -1%

DINTEK CAT.5e F/UTP 305m (1103-03003CH)

Giá bán 2.740.000đ Giá gốc 2.780.000đ

DINTEK CAT5e UTP 100m (1101-03004) -10%

DINTEK CAT5e UTP 100m (1101-03004)

Giá bán 710.000đ Giá gốc 790.000đ

DINTEK CAT5e UTP 305m (1101-03003) -9%

DINTEK CAT5e UTP 305m (1101-03003)

Giá bán 1.890.000đ Giá gốc 2.075.000đ